Медичний довідник

ЛІКАР АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ – лікар фахівець з акушерства та гінекології. Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породіллями; організує та проводить диспансеризацію гінекологічних хворих. Надає швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.

ЛІКАР ПЕДІАТР-НЕОНАТОЛОГ – лікар фахівець з неонатології – розділу педіатрії, що вивчає немовлят та новонароджених, їхнє зростання та розвиток, їхні захворювання та патологічні стани. Проводить первинний огляд новонародженого. Визначає ступінь зрілості та гестаційний вік, стан розвитку та здоров’я новонародженого, необхідність проведення реанімаційних заходів та обсяг невідкладної допомоги. Застосовує сучасні методи діагностики та лікування новонароджених з різними патологічними станами та захворюваннями.

ЛІКАР АНЕСТЕЗІОЛОГ – спеціаліст з анестезіології; лікар, який проводить передопераційну підготовку, анестезію, а також слідкує за станом пацієнта під час та після хірургічного втручання.

АКУШЕРКА ( АКУШЕР) – спеціаліст із середньою медичною освітою, що допомагає лікарю надавати медичну допомогу вагітним, при пологах та в післяпологовому періоді.

НАРКОЗ – під терміном «наркоз» розуміють саме загальне знеболювання організму. Коли говорять про локальне (місцеве) знеболювальне вживають термін «місцева анестезія» або місцеве знеболення. Наріжним каменем даного виду знеболювання є саме вимкнення свідомості(narcosis – засипання), саме тому вираження «загальний наркоз» і «анестезія» абсолютно різні поняття.

РОЗРИВ ПРОМЕЖИНИ – одним із самих частих післяпологових ускладнень є розрив промежини, який звично відбувається при прорізуванні голівки, рідше – при виведенні плечиків плода. До цього можуть привести наступні фактори:

  • анатомо-функціональний стан промежини;

  • висока промежина з добре розвиненою мускулатурою;

  • промежина, що погано розтягується;

  • рубцеві зміни після попередніх пологів и після пластичних операцій;

  • набряк промежини;

  • особливості кісткового тазу роділлі;

  • стрімкі та швидкі пологи, оперативне родорозв’язання.

АКУШЕРСЬКА ДОПОМОГА – ручна маніпуляція, що виконується під час пологів без допомоги інструментів.

Без коментарів.